1. Ana Sayfa
 2. Finans

Aphb Nedir? Aphb Sigorta Türü 2022

Aphb Nedir? Aphb Sigorta Türü 2022
Aphb
0

Aphb Nedir, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, iş veren kurum tarafından sigortaya verilen ve İçerisinde çalışan bilgilerinin olduğu bir sigorta türüdür. Sigorta Statüsü Aphb sigorta türü ile bir işçinin günlük yaşamı ve aynı zamanda iş hayatı güvencesidir. İşverenlerin, bir ay süre ile işçinin deneme süreci dediğimiz sürede çıkarttığı sigortadır.

APHB ne demek, çalışanın sigorta durumunu, sigorta kapsamındaki bilgileri ve günlük/iş yaşamında karşılaşacağı sorunları SGK sigorta kapsamında karşılanması ve denetlenmesini amaçlar, bu sürecin bildirimini sağlayan bir sigorta kapsamıdır.

506 APHB evrakı, işveren firmanın bir aylık çalışma kapsamında SGK tarafından belirtilen tarihte, SGK’ya sunduğu ve içeriğinde işverene ait istenen bilgilerin tam olması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulan yer aldığı evraktır. Bu evrak, iş değişikliği süreçlerinde de kullanılmaktadır ve bildirilmesi zorunlu bir evraktır. Sigorta statüsü APHB evrakının SGK’ya teslim edilmemesi durumunda kayıt dışı çalışan çalıştırmış konumuna düşmeniz çok olasıdır ve bu durum yasal olarak birçok tehdit teşkil etmektedir.

İçerikteki Başlıklar

APHB Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Almaktadır?

Bir APHB belgesinde yer alan bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

 • Sigortalının adı ve soy adı,
 • Vatandaşlık kimlik numarası,
 • Prime esas kazancı,
 • Prim ödeme gün sayısı,
 • Çalıştığı sigorta kolu,
 • Çalışanın Statüsü,
 • Çalışanın Sicil numarası,
 • Çalışanın Meslek kodu,
 • İş yeri numarası,
 • Ünitesi,
 • Bildirge dönemi,
 • Belge kodu,
 • Belge türü,
 • Çalıştığı gün sayısı,
 • İşe giriş ve çıkış tarihleri,
 • Prim günleri bilgileri yer alır.

Sigortalı bu hizmet dökümüne (4/A) e-devlet üzerinden ulaşabilmektedir.

APHB Primine Dâhil Olan Kazançlar

APHB primine dâhil olan kazançlar; sigortalı olan kişinin hak etmiş olduğu ücretleri, primi ve hak edişi varsa ikramiye gibi sigortalı kişinin hakları üzerinden ilişkili yapılan ödemeler ve sigortalı çalışanlar için özel sağlık sigortası veya bireysel emeklilik sistemi içerisinde ödenen tutarlar şeklindedir.

APHB Kimlere Verilir?

İşveren tarafından düzenlenmektedir ve SGK’ya iletilmektedir. Hangi işçinin APHB kapsamında olabileceği değişiklik gösterebilmektedir. Kapsama alanı oldukça geniş olan sigorta türüdür. Çok sayıda farklı türü bulunmaktadır ve bu sigortaların her birinin kapsama alanı, hedeflediği çalışan sınıfı farklı olmaktadır.

İşverenler APHB’yi Nasıl Düzenler?

Belgeyi düzenlemek isteyen işveren firmalar için, SGK işveren tarafından doldurulması adına bir belge sunmuştur. Bu form, SGK tarafından istendiği zaman kolayca temin edilebilen ve doldurulup yine bu kuruma iletilen bir formdur.

İşverenin Bilgileri:

 • Adı ve soyadı,
 • İş yeri adresi,
 • İletişim bilgileri (tel no ve e-postaadresi belirtilmeli),
 • Vergi numarası veya TC kimlik nosu,

Çalışanın Bilgileri:

 • Sosyal güvenlik sicil nosu,
 • Ad ve Soyadı (eğer çalışanın ikinci bir soyadı varsa ilk soyadları da evrakta belirtilmeli),
 • Prime esas kazanç meblağları (formda belirtildiği gibi ilgili kısım SGK tarafından ikiye bölünmüştür. Hem hak edilen ücret hem de “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak” ayrı ayrı belirtilmeli,
 • İlgili ay içerisindeki işe giriş ve işten çıkış tarihleri gün/ay formatıyla belirtilmeli,
 • Çalışmadıkları gün sayısı, belgede geçenadıyla “eksik gün” boşluğu ve eksik günün nedeni yazılmalıdır.

İlgili belgede doldurulması zorunlu olan, iş veren ve işçi ile ilgili kısımlar eklenmelidir.

APHB Bildirimi Nedir ve Zorunlu Mudur?

APHB, işveren tarafından bir sonraki ayın 23’üne kadar internet sitesi üzerinden verilmelidir. İnternet üzerinden bu tarihe kadar bildirim yapılmadıysa kâğıt evrakı şeklinde SGK’ya bildirimde bulunulmalıdır. Bildirim gerekli şekilde düzenlenmesi yapıldıktan sonra işveren tarafından onaylanarak www.sgk.gov.tr adresi üzerinden SGK’ya gönderilmelidir. Eğer bildirim geç verildiyse sigortalı çalışan her çalışan için aylık asgari ücretin 1/5’i kadar cezai işlem uygulanır. Eğer bildirge verilmediyse işverene aylık asgari ücretin iki katı tutarında ceza kesilir.

İşverenlerin bünyesinde çalıştırdığı çalışanlar başka bir işverene geçici bir süre olarak devrettiğinde, o sigortalı işçiyi devralan diğer işveren bildirimi aynı gün içinde asıl işverenin iş yerinde bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda işveren her şeyi göz önünde bulundurarak bu işçilerin bildirimlerini belirlemeli ve bu süre içinde belgesinin türünü seçerek bu türde kuruma bildirim yapmalıkla mükelleftir.

Hizmet Dökümünde 506/APHB Nedir?

506 / APHB; 506 sayılı kanun gereği hazırlanan aylık prim ve hizmet bildirgesi verilmesi ve bunu bildirmesi gerektiğini bildirir. Sigortalı çalışan, aylık sigorta bilgilerini görmek istediğinde hizmet dökümünü görebilmektedir. İhtiyaç duyulan bilgiler ayrıntılı içerik burada yer almaktadır4/A APHB kısmında 506 olarak görünen hizmetler, 2008/10. aydan önceki SSK kapsamındaki hizmetleri gösterir. 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışanlar 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olmuşlardır. 2008/10 dönemi sonrasında ise APHB sigorta türü 5510 SK 4/A olarak hizmetler sistemlerinde görünmektedir.

APHB sigorta primi ne kadar 2022?

2022 Yılı
01.07.2022 – 31.12.20222.426,63 TL 18.199,69 TL 
01.01.2022 – 30.06.20221.876,50 TL14.073,75 TL
APHB sigorta primi ne kadar 2022

506 APHB Meslek Kodu Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasına yönelik hazırlanan İşveren Uygulama Tebliği, 2012/Eylül döneminde sunularak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İşveren Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda e-bildirge sisteminde değişiklik yapılarak aylık prim ve hizmet belgelerine meslek unvanları ile meslek kodları eklenmiştir. Meslek kodları, işçinin işyerinde yapmış olduğu hizmete uygun bir şekilde bildirimine imkân sağlayan kodlardır ve bu meslek kodları, çalışanlar için mecburi hale getirilmiştir. APHB meslek kodu, 506 sayılı Kanuna tabi olarak bildirilen SSK hizmetleri için işveren tarafından seçilen ve bildirilen sigortalı meslek kodudur. İşveren tarafından kodları girerek bildirilmesi zorunludur. Aylık prim ve hizmet belgesinde çalışanların meslek kodlarının bildirilmesi ve girilmesi zorunludur. 506 sayılı kanuna göre verilen bildirgeler için o dönemde meslek kodları zorunlu olmadığından dolayı burası boş çıkmaktadır.

Bu içeriklerde ilginizi Çekebilir;

Aylık prim hizmet belgesi nedir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, çalışanın sigorta durumunu, sigorta kapsamındaki bilgileri ve iş/günlük yaşamında karşılaşacağı sorunları SGK sigorta kapsamında karşılanması ve denetlenmesini amaçlar, bu sürecin bildirimesini sağlayan bir sigorta belgesidir.

Hizmet Dökümü k ne demek?

Her ay düzenli olarak prim hizmet belgesi bildirmelerine rağmen SGK’nın gönderdiği yazıları bildirmeyen, primlerini ödemeyen veya cüzi tutarda ödeyen işyerleri “K” koduyla işaretlenmektedir.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap